"Het is beter rust te voeden, dan onrust te bestrijden"
counseling

Counselling en coaching

Counselling en coaching bij House of Balance is het voeren van gesprekken van mens tot mens in combinatie met ontspanning- en bewustwordingsoefeningen. Dit versterkt het ontwikkelen van overzicht, inzicht en het vermogen tot verandering. Door middel van counselling en coaching wordt het vinden van oplossingen en doorvoeren van veranderingen gemakkelijker.

Counselling en coaching kent vooral een menselijk aspect. Er wordt geluisterd met belangstelling, zonder oordeel. De beleving van de persoon is het uitgangspunt.

"Luister vooral naar adviezen van positieve mensen."